CONTACT NON STOP 0765-059-580

Ajutorul de deces pe 2018 />

Ajutorul de deces se solicita casei teritoriale de pensii daca persoana decedata se afla in urmatoarele situatii la data decesului:

 • detinea un talon de pensie sau o decizie de pensionare la data decesului
 • era salariat/a la data decesului
 • sa fie membru de familie al asiguratului sau pensionarului cu mențiunea ca valoarea ajutorului se înjumătățește.

Cuantumul ajutorului de înmormântare se stabilește in funcție de salariu mediu brut in 2018, iar cuantumul stabilit este de 4162 lei

Persoanele îndreptățite sa solicite acest drept sunt :

 • soțul supraviețuitor
 • copii
 • parintilor
 • tutorele
 • curatorul
 • orice alta persoana care dovedește ca a suportat cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul de deces ( inmormantare ) se acorda o singura data persoanei care face dovada suportării cheltuielilor de deces.

Acte necesare pentru ridicarea ajutorului de deces:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original și copie);
 • act de identitate al solicitantului (original și copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învățământ organizată potrivit legii (original).

In cazul decesului unui salariat nu s-a stabilit un anumit stagiu de cotizare pentru a fi putea fi solicitat de catre persoanele mai sus mentionate.